Liliebjergfundet

Hauberg anfører om dette fund:

"19) Liliebjerg ved Ribe. 1869. Med Undtagelse af 1 skaansk og nogle slesvigske Typer bestaar Fundet kun af 8 Ribe Typer, hvoraf de 7 med 81 Stkr. ere fra Erik, Menved. Det maa antages at være nedlagt c. 1298."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt