Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827)

Statsminister og lensgreve. 1793-1803 chef for Møntkabinettet i København.
Reventlow var afbildet på den 500 kroneseddel ("plovmanden", DOP 147), der cirkulerede 1964-1974.


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt