Remedium

Remedium er betegnelsen på den tilladte afvigelse fra foreskreven vægt og finhed, som en middelalderlig møntmester kunne tillade sig uden at overtræde møntordningen.

Peter Flensborg (Numismatisk Leksikon, 1996) anfører et eksempel fra Christian 4.s tid, hvor man i 1607 tilod møntmesteren en afvigelse på 2 gren pr mark, dvs. 1/144 mark = 1,624 gram på marken, som i vor vægt svarer til godt 233 gram.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt