Regnepenninge

"Regnepenningene var et af de tidligste hjælpemidler, når man skulle regne, nært beslægtet med gamle dages kugleramme, og en meget fjern forfader til vore dages elektroniske regnemaskiner. Man regnede ved at regne på linjer, fordi romertallene (I, V, X, L osv. for 1, 5, 10, 50 osv.) ikke var særlig velegnede til regneoperationer. Man havde i hvert fald siden senmiddelalderen regnebrætter eller regneborde med linjer for enere, tiere, hundreder og tusinder, og man skubbede regnepenningene hen ad linjerne når man f.eks. skulle lægge to tal sammen."

(uddrag af Kromann, Anne og Jensen, Jørgen Steen: Regnepenninge i Danmark, se litteraturlisten)


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt