KLIK for forstørrelse!

Møfundet fra Refsnæs

"Af større Betydning var det, at der 1847 paa Refsnæs blev fundet en Søsling fra Erik af Pommern, præget i Henhold til den mellem Dronning Philippa og Hansestæderne den 8. Oktober 1424 sluttede Møntkonvention. Luxdorph havde i det 18. Aarh. betvivlet, at denne Mønt, hvis Præg nøje beskrives i Overenskomsten, nogensinde er blevet udmørtet, og intet Eksemplar var fremdraget her i Landet før dette fra Refsnæs."

Georg Galster, Fra Holbæk Amt 1928 side 59


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt