Rasmus Berthelsen Møller

Rasmus Berthelsen Møller var i 1770'erne bankkasserer i Kurantbanken og er ikke kun kendt for det gode; Danmarks officielle Pengesedler skriver side 52:

"I 1770 betalte Kurantbanken sine underordnede funktionærer 160 rd. om året, de overordnede fik 350 og bankkassereren 850 rd./år. Bankkassereren var på dette tidspunkt Rasmus Berthelsen Møller, hvis underskrift vi kender fra de hvide kurantbanksedler, DOP 25-29 og vi ser af hans endnu bevarede regnskab for årene 1768-76, at hans husholdning de første år kostede 320 rd./år, medens den årlige husleje var 220 rd. Men efterhånden begynder Rasmus Møller og hans familie at leve over evne, de køber en toetages gård med 10 store værelser, køkkener og kamre i Laksegade for 4500 rd., ansætter flere folk, udgifterne stiger, og Rasmus Møller falder så for fristelsen til at låne af bankens seddelbeholdning. I nogen tid går det godt, bogføringen var primitiv og revisionen meget lemfældig, men efterhånden vokser underslæbet og i håb om at kunne dække det, begynder Rasmus Møller at spille i tallotteriet, han spiller vildere og vildere, og til sidst går det galt. Den 7. august 1777 noterer Luxdorph i sin dagbog: "Casserer Møller ved Banquen er arresteret for en Casse-Mangel, som (rygtet i) Byen siger at være over 100.000 rd. Hand skal have spillet i Tall-Lotteriet". Underslæbet var i virkeligheden 237.000 rd, et beløb, man nødigt ville have offentliggjort for ikke at skade tilliden til banken, og man nedsatte derfor en 2-mands kommission, der dømte Rasmus Møller for et underslæb på "langt over 30.000 rd". Rasmus Møller sad fængslet fra 1777 til 1782, men blev derefter frigivet."


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt