KLIK for forstørrelse!

Sjældenhedsgrader (Raritetsgrader)

En mønts sjældenhed angives i Danmark normalt ved følgende betegnelser:

I ældre tid benyttedes betegnelserne Rar, Perrar, Rariss og Unicus (= latin: sjælden, meget sjælden, af største sjældenhed og enestående). Den hidtil ukendte eller rettere ubeskrevne mønt betegnedes med Ined.

Illustrationen viser en RR-mønt. Den almindelige 32 skilling fra Christian 8. findes i få eksemplarer med initialerne FF under kongens hals i stedet for medaillørens korrekte FK. Klik for forstørrelse!

Undertiden anvendet bogstavet S som tegn på, at en mønt er sjælden. Dette kan for eksempel skyldes, at den kendes i mere end 10 eksemplarer, men at disse alle befinder sig i museer og derfor for almindelige samlere er så godt som umulig at skaffe.

Præcise angivelser af en mønts sjældenhed giver ofte anledning til skænderier, såfremt optællingen ikke har været tilstrækkelig grundig.

Ranitet er en spøgefuld betegnelse for en sjælden mønt erhvervet under lyssky omstændigheder.


Litteratur:

  • Hede, Holger: Mønters Raritetsangivelse. I: NFM X (1927) side 210-215
  • Mortensen, Morten Eske: H. H. Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser. København 1993

    Tilbage til Ordbogen
    Tilbage til Dansk Mønt