Ramus og Devegges ufuldendte møntværk

Beskrivelse af danske middelaldermønter, som museumsinspektør Christian Ramus (1765-1832) i 1821 begyndte med Ole Devegge.

Værket blev aldrig fuldført. I 1867 udsendtes de indtil da færdigtrykte 47 tavler og 136 siders tekst til en række biblioteker, mens resten af oplaget tilintetgjordes (!).

I 2019 digitaliserede Kungliga Biblioteket i Stockholm på initiativ af Tobias Bondesson deres eksemplar af Ramus og Devegge som en del af det EU-støttede projekt eBooks on Demand, og det er dette arbejde, som vi har justeret og tilpasset Dansk Mønt. Således fyldte den oprindelige fil over 1GB og vi har derfor valgt at lægge materialet op på Dansk Mønt adskilt i tekstdelen og de enkelte tavler.

Introduktion på svenska

Tekstdel

Tavle 1
Svend Tveskiæg
Knud den Store
Tavle 2
Knud den Store
Tavle 3
Knud den Store
Tavle 4
Knud den Store
Harald Harefod
Tavle 5
Harde Knud
Tavle 6
Harde Knud
Tavle 7
Magnus den Gode
Tavle 8
Magnus den Gode
Tavle 9
Magnus den Gode
Svend Estrithsen
Tavle 10
Svend Estrithsen
Tavle 11
Svend Estrithsen
Tavle 12
Svend Estrithsen
Tavle 13
Svend Estrithsen
Tavle 14
Svend Estrithsen
Tavle 15
Svend Estrithsen
Tavle 16
Svend Estrithsen
Harald Hein
Tavle 17
Knud den Helllige
Tavle 18
Knud den Helllige
Oluf Hunger
Erik Eiegod
Tavle 19
Niels den Gamle
Erik Emund
Svend Grathe
Knud Vte Magnussen
Tavle 20
Waldemar I
Tavle 21
Waldemar I
Tavle 22
Waldemar II
Tavle 23
Erik Plougpenning
Tavle 24
Abel
Christopher I
Tavle 25
Christopher I
Tavle 26
Erik Glipping
Tavle 27
Erik Menved
Christopher II
[Waldemar IV Atterdag]
Tavle 28
Uvisse Mynter med Bogstaver
Tavle 29
Uvisse Mynter med Bogstaver
Tavle 30
Uvisse Mynter med Bogstaver
Tavle 31
Uvisse Mynter med Bogstaver
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 32
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 33
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 34
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 35
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 36
Uvisse Mynter med Figurer
Tavle 37
Norske Mynter
Tavle 38
Norske Mynter
Tavle 39
Norske Mynter
Tavle 40
[Magrete]
Tavle 41
Erik af Pomern
Christopher af Baiern
Tavle 42
Christopher af Baiern
Stædemynter
Tillægstavle 1
Svend Tveskiæg
Knud den Store
Tillægstavle 2
Knud den Store
Harald Harefod
Hardeknud
Tillægstavle 3
Hardeknud
Tillægstavle 4
Magnus den Gode
Sven Estrithsen
Tillægstavle 5
Sven Estrithsen
Harald Hein
Knud den Hellige

 

I sagens natur har ny viden betydet nye henførelser af en del af middelalderens mønter. Blandt de vigtigste ændringer siden Ramus og Devegge er, at de mønter, som de henførte til hhv. Valdemar Atterdag og Margrethe, i virkeligheden er møntet under hhv. Valdemar Sejr og i Nordtyskland. Disse regenter har har vi derfor i skemaet ovenfor markeret med paranteser.

De manglende sider, som man kan se henvisninger til i værket, skyldes ikke manglende digitalisering, men netop at værket er ufuldendt.

I nyere tid har Ramus/Devegges illustrationer af mønterne fra borgerkrigsperioden fundet anvendelse i Jørgen Sømods Afbildinger af samtlige hidtil kendte danske mønter fra tidsrummet 1241-1377 (2000). Illustrationen viser tavle XXXV, 101, også kendt som MB276.

 


 

Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside