Radstedskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"14) Radsted, Musse Herred, Lolland. 1843. I dette lille, omtrent i Aaret 1290 nedlagte Fund ere de 3 af dets 4 Typer vestlige, medens det kun indeholder 1 sjællandsk typ. Det fandtes i en tørvemose."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer ligeledes fundet til ca. 1290.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt