Ja

Sedlerne blev personligt underskrevet af indtil seks embedsmænd: en direktør, en kasserer samt en bogholder, hvortil kom påtegninger om notering, kontranotering og registrering samt selve sedlens nummer, der også var håndskrevet.
Fra 1913 blev underskrifterne trykt på sedlerne.
Kristian Hvidt


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt