KLIK for forstørrelse!

Mens Christian 4. (1588-1648) var mindreårig, lod hans mor, enkedronning Sophie præge mønter i sønnens navn i Haderslev.


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt