KLIK for forstørrelse!

Stavefejlen DASKE findes ikke på 1771-skillingen

- men derimod på nogle Christian 7. 6 skilling 1767 fra Dansk Vestindien.


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt