KLIK for forstørrelse!

Der går 96 rigsbankskilling på en rigsbankdaler.


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt