KLIK for forstørrelse! Disse mønter kaldes også

Ulfeldtere

efter Christian 4.s rigshofmester Corfitz Ulfeldt.


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt