Straframmen for falskmønteri er 12 års fængsel.

Illustrationen viser en plakat, som Nationalbanken i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd i 1997 lod fremstille og udsendte til samtlige skoler mv.


Tilbage til Quiz'en
Tilbage til Dansk Mønt