Pundpendinge

"Efter nedsættelsen af Christian 4.s danske 4 og 2 skillinge 1621, bestemtes det, at de skulle gælde efter vægt ved beløb over een sletdaler, således, at 1 speciedaler = 104 skilling i pundpendinge. Ved forordning af 16. august 1622 regnedes pundpendinge herefter til 12 slette daler pundet."

(Flensborg, Peter: Numismatisk leksikon, København 1996 side 297)


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt