KLIK for forstørrelse!

Proveniens

En mønts proveniens vil sige dens herkomst: i hvilke samlinger har den ligget, på hvilke auktioner har den været udbudt osv. Dette kan have betydning ved afgørelsen af antallet af eksemplarer af en sjælden mønt eller ved spørgsmålet om tyveri.

For visse mærkværdigere stykker kan det også have betydning at vide, hvornår man første gang får kendskab til mønten, hvis man for eksempel er i tvivl om, at mønttypen overhovedet er ægte og samtidig.

Endelig har en mønt med kendt proveniens en større værdi blandt samlere en en "anonym" men i øvrigt identisk mønt. Illustrationen viser en mønt fra Christoffer 2. (tidligere henført til for Erik Menved), Roskilde, MB 402 fra Haubergs samling. Det har næppe forringet prisen, at Haubergs oprindelige mærkeseddel fulgte med, da mønten solgtes på auktion i København i 2000.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt