Præstkjærfundet

Hauberg anfører om dette fund:

"17) Præstkjær, Malt Herred, Jylland. 1884. Dette lille Fund af jydske og slesvigske Mynter fremkom længere Tid, førend det indsendtes til den kongelige Mynt- og Medaillesamling; muligvis er det kun en Del af en større Nedlægning, da Findestedet ikke blev nøiagtig undersøgt og senere ikke kunde paavises. Mynterne, som maa være nedlagte c. 1296, ere alle vestlige, mest nørrejydske af Erik Menveds ældre Typer med Undtagelse af et Par af Erik Glippings slesvigske Typer. Fundet kom tilsyne i et Muldvarpeskud."

Illustrationen viser MB 428 (fra Ramus og Devegge), der i Præstkjærfundet repræsenteredes med 3 ud af fundets 26 mønter.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt