KLIK for forstørrelse!

Portrætgalleri over de danske konger

De fleste danske konger har ladet sig portrættere på deres mønter. Et klik på nedenstående regenter viser et karakteristisk portrætmønt. Vi gør opmærksom på, at de fleste middelalderportrætter ikke tilstræbte en lighed, der var blot tale om afbilding af kongen som symbol.


	 Gorm den Gamle
     omkring 940
     __|___________
     Harald Blåtand
     ca.940-986
     __|__________
     Svend Tveskæg    
     986-1014
____________|____________________________________
Harald  Knud den Store          Estrid      
1014-18  1018-35               | 
____________|____________ _______________  __|____________
Harald Harefod Hardeknud Magnus den Gode  Svend Estridsen
Konge i England	1035-42  1042-47      1047-74			
1035-39                    |
_______________________________________________|___________
Harald Hen Knud den Hellige Oluf Hunger Erik Ejegod Niels
1074-80  1080-86     1086-95   1095-1103  1104-34
__________________________________________|_    ___|____
Ragnhild Erik Emune  Harald  Knud Lavard    Magnus
 |    1134-37   Kesja   død 1131     død 1134 
__|_____ __|_________ __|___ __|_______________ __|_____
Erik Lam Svend Grathe Oluf  Valdemar den Store Knud V
1137-46  1146-57   Konge i 1157-82       1146-57 
		    Skåne  |
            1140-43 | 
________________________________|_
Knud VI     Valdemar II, Sejr
1182-1202    1202-41
__________________|_________________________
Erik Plovpenning Abel     Christoffer I
1241-50		 1250-52    1252-59
__________________|__________ ___|_________
Valdemar (III) Erik      Erik Klipping
Hertug af 	Hertug af   1259-86
Sønderjylland  Sønderjylland   |
1254-57 	1257-71      |
        __|__________ ___|______________________
		Valdemar (IV) Erik Menved Christoffer II
        Hertug af   1286-1319  1319-32
        Sønderjylland        |
		1283-1312		   |
		__|__________       __|______________
		Erik (II)		  Valdemar Atterdag
		Hertug af		  1340-75
		Sønderjylland		   |
		1312-25           |
		__|_____________      __|____________________________
		Valdemar (V)        Margrethe       Ingeborg
		Hertug af		  Formynder for sønnen   |
		Sønderjylland       Oluf 1375-87,     __|__
		1325-64			  derefter dronning,   Maria
		Konge af Danmark	  død 1412         |
		som Valdemar III	  __|____     _________|________________
		1326-30			  Oluf      Erik af Pommern Katharina
					  1375-87     1396-1439     |
						        ______________|______
							    Christoffer af Bayern
								1439-1448
Didrik den Lykkelige
af Oldenburg, død 1440.
Han var gift med Hedvig, der var 
tip-tip-oldebarn af Erik Klipping
	|
____________________________________________________________________________
Christiern I, Danmark					Gerhard af Oldenburg
1448-1481						1440-1483, død 1500
	|							|
_________________________________________________________    __________________________________________________________________
Hans, Danmark		Frederik I, Danmark								Johan (V) XIV af Oldenburg
1483-1513		Hertug 1490-1533, Konge 1523-1533						1483-1526
	|			|										|
______________________ ___________________________________________________________________________       _____________________________________________________________________________________________________________
Christiern II, Danmark	Christian III, Danmark	Hans den Ældre, Haderslev	Adolf, Gottorp		     Christoffer                                       Anton af Oldenburg
1513-1523		1534-1559		1544-1580			1544-1586		     af Oldenburg                                       |
				|							|											             |
__________________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________________            _______________________
Frederik II, Danmark	Prins Magnus		Hans den Yngre, Sønderborg	Frederik II, Gottorp	Philip, Gottorp	Johan Adolph, Gottorp		Johan Frederik                  Johan (VII) XVI af Oldenburg
1559-1588		Biskop af Øsel, Reval	1564-1622			1586-1587		1587-1590	Ærkebiskop af Bremen 1585-1597	Biskop af Lübeck 1607-1634            1573-1603
			og Kurland 1560-1579										Biskop af Lübeck 1586-1607							        |	
	|						|								Hertug 1590-1616										|
	|						|									|											|
_____________________  ___________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________   __________________________   	
Christian IV, Danmark	Alexander, Sønderborg	Frederik, Nordborg		Philip, Glücksborg	Joachim Ernst, Plön				Frederik III, Gottorp		Johan X			    Anton Günther af Oldenburg
1588-1648		1622-1627		1624-1658			1622-1663		1622-1671					1616-1659			Biskop af Lübeck 1634-1655   1603-1667
	|			|							|			|						|
_____________________  ___________________					_____________________  _________________________________________    __________________________________________________________
Frederik III, Danmark	August Philip, Beck               	Christian, Glücksborg	August, Nordborg	Hans Adolph, Plön	Christian Albreckt, Gottorp	August Frederik
Ærkebiskop af Bremen &	død 1675						1663-1698		1671-1699		1671-1704		Biskop af Lübeck 1655-1666	Biskop af Lübeck 1666-1705
Verden, Konge 1648-1670		|							|			|					Hertug 1659-1694
	|			|							|			|						|
_____________________	___________________					________________________ ____________________________________________	__________________________________________________________
Christian V, Danmark	Ludvig Frederik						Philip Ernst, Glücksborg Joachim Frederik, Nordborg  Christian Carl Frederik IV, Gottorp		Christian August
1670-1699		død 1728						1698-1729		 1699-1722		    (1674-1706)   1694-1702			Biskop af Lübeck 1705-1726
	|			|														|		|				|
_____________________  _____________________								    		  __________________________  ______________________     _______________________________________________________________________________
Frederik IV, Danmark	Peter August Frederik										  Frederik Carl, Nordborg   Karl Frederik, Gottorp     Frederik August			Georg Ludwig		Adolf Frederik, Sverige
1699-1730		død 1775											  1722-1729 & Plön 1729-1761  1702-1739            Biskop af Lübeck 1773			|		1751-1771
	|			|																|			Greve af Oldenborg 1773			|			|
	|			|																|			Hertug 1774-1785			|			|
	|			|																|				|				|			|
_____________________  _____________________														______________________________	_______________________		______________________  _________________________________________
Christian VI, Danmark	Karl Anton August														Karl Peter Ulrik		Peter Friedrich Wilhelm		Peter Friedrich Ludwig  Gustav III, Sverige  Carl XIII, Sverige
1730-1746		død 1759															1739-1762, Zar af Rusland 1762	Oldenburg 1785-1823		Oldenburg 1823-1829   1771-1792       1809-1818
	|			|															død 1762			Sindsforvirret og under			|			|
_____________________  	_____________________														|			formynderskab af		______________________  ___________________
Frederik V, Danmark		Frederik Karl Ludvig													________________________	biskoppen af Lübeck		Paul Friedrich August  Gustav IV, Sverige
1746-1766			død 1816														Paul				Peter Friedrich Ludwig		Oldenburg 1829-1853   1792-1809, død 1837
	|					|													Zar af Rusland 1796-1801						|
_________________________________  		________													|							________________________
Christian VII, Danmark	 Frederik  		Wilhelm													_______________________________________________________		Nicolaus Friedrich Peter
1766-1808		 død 1805  		død 1831												Alexander I			Nicolaj I			Oldenburg 1853-1900
	|			|	 	  |											    	Zar af Rusland 1801-1825	Zar af Rusland 1825-1855		|
____________________  _______________________  _____________________																|			___________________________
Frederik VI, Danmark  Christian VIII, Danmark  Christian IX, Danmark											  				________________________	Friedrich August, Oldenburg
1808-1839	    1839-1848, Norge 1814	 1863-1906																Alexander II			1900-1918, død 1931
				|			|												  				Zar af Rusland 1855-1881
		    _______________________  ___________________________________________________________						   					|
		    Frederik VII, Danmark	 Frederik VIII, Danmark		Georg I														|		
		    1848-1863		 1906-1912			Konge af Grækenland 1863-1913						   				________________________			
							|					|							   				Alexander III		
						 ________________________________________  _____________________________				   				Zar af Rusland 1881-1894	
						 Christian X, Danmark	Haakon VII, Norge  Konstantin I						   					|	
						 1912-1947		1905-1957      Konge af Grækenland 1913-1923				   				________________________	
						 	|			|		|							   				Nicolaj II
						 _____________________ _________________  _____________________________________________________________  				Zar af Rusland 1894-1918
						 Frederik IX, Danmark  Olav V, Norge	  Georg II			  Paul									
						 1947-1972		1957-1991	  Konge af Grækenland 1935-1947  Konge af Grækenland	1947-1964	   					
							|			|						|			   					
						 _____________________ _________________				  _____________________________  						
						 Margrethe II, Danmark Harald V, Norge					  Konstantin	
						 1972- 		1991-						  Konge af Grækenland	1964-1973
						

(stamtavlen er udarbejdet af Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt