Polet

En polet er et metaltegn eller mærke, der i forskellige sammenhænge skal erstatte egentlige betalingsmidler. Det kan dreje sig om betalingstegn for udført arbejde, el/gas, vask osv. I Danmark benyttes betegnelsen i nyere tid hovedsagelig om betalingstegn til offentlige transportmidler (sporvogns- og buspoletter)

Poletter ligner mønter, men har kun en begrænset betalingsfunktion. De fremstilles i reglen for at lette mindre betalinger, for at udøve en kontrol eller for spillemærkers vedkommende for ikke at spillet får karakter af hasard, idet skiftende love forbyder at private foranstalter spil om rede penge, hvorfor gevinsten udbetales i spillemærker.

Se også Betalingstegn, Tokens.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside