KLIK for forstørrelse!

PG

Denne forkortelse har er anvendt af flere møntmestre og stempelskærere.
Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Persongaleriet