Peter Berg ( -1737)

Peter Berg arbejdede under Frederik 4. som stempelskærer på Mønten i København. Han har bl.a. skåret stemplerne til 3-kronen, Hede 41, hvorom Wilcke skriver:

"En anden mærkelig Mønt fortjener ligeledes Omtale, nemlig den 3-dobbelte Krone fra 1726. Ifølge Particulærkasseregnskabet for dette Aar omsmeltedes 200 Specier fra Kongens egen Kasse til disse 3-dobbelte Kroner. Stemplerne blev skaarne af Peter Berg, der herfor fik 30 R. Desværre er Bilagene til dette Regnskab bortkomne, saaledes at man ikke kan erholde nærmere Oplysninger om denne Mønt, hvis Bagside synes særlig smukt tegnet."

KLIK for forstørrelse!

3-dobbelt Krone 1726.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt