KLIK for forstørrelse!

Christian 7., Pagode u. år, Trankebar

Pagoden er en enestående mønt i dansk mønthistorie. Præget i Trankebar på Indiens sydøstkyst er den den eneste guldmønt fra dette gamle danske koloniområde. Kun ganske få eksemplarer (ca. 8) har overlevet til nutiden (Schou 244, Sieg 84, UBJ 261).

"Imidlertid blev udmøntningen ikke særlig stor, ifølge en bevaret oversigt blev der udmøntet 18.375 pagoder i tiden 13. marts til 28. april 1789, hvortil formentlig kom endnu henved 1000 for guvernøren privat."

Jørgen Steen Jensen, se litteraturlisten

Dansk Mønts regneark over Trankebarmønter
- med Sieg-, UBJ- og KM-numre samt indgang til undersider om de enkelte mønter


Eksemplar fra Zincksamlingen:

UBJ 261:

u. år, Schou 244
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt