KLIK for forstørrelse!

Hans Christian Ørsted (1777-1851)

Dr. phil.; dansk fysiker og naturvidenskabsmand, professor og direktør for Polyteknisk Læreanstalt. Påviste i 1820, at en kraftig elektrisk strøm i en metalledning kunne påvirke en magnetnål og få den til at dreje sig ud fra nord-syd-linjen. Ørsted er afbildet på bagsiden af DOP 97 og på forsiden af DOP 145.

Desuden er Ørsted mindet i møntserien fra 2013. I denne anledning skrev Den kongelige Mønt bl.a.:

"H. C. Ørsted blev som fysiker og kemiker verdensberømt for opdagelsen af elektromagnetismen.

Ørsted udførte under en forelæsning på Københavns Universitet i 1820 et forsøg med at holde en strømførende ledning henover en kompasnål, som derpå gav et lille udsving. Resultatet af forsøget vakte stor interesse i videnskabelige kredse, idet Ørsted med dette forsøg blev ophavsmand til elektromagnetisme, som blev en ny gren af fysikken.

Ørsted interesserede sig udover for fysik og kemi også for det danske sprog. Han støttede udbredelsen af det danske modersmål på universitetet i stedet for at bruge latin, da Ørsted mente, at det ville gøre forskernes sprog mere levende og øge den pædagogiske formidling af forskningen. Ørsted udtænkte som led i denne sprogkampagne en række danske ord, hvoraf mange stadig er i brug. Dette gælder ord som brint, ilt og vægtfylde men også ord inden for den mere kunstneriske genre som ordene billedkunst, ildsjæl og tankeeksperiment."

 

DOP 145


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside