Love Token - KLIK for forstørrelse!

Opgravering

En fortidig restaureringsmetode, hvor svagt prægede eller nedslidte dele af mønter opgraveredes, bør med nutidens øjne ses som et uheldigt indgreb, der forringer en mønts samlerværdi ganske betydeligt.

Derimod kan en omgraveret mønt, der får sit oprindelige udseende radikalt ændret, få prædikat af at være en medaille eller et jeton. Meget udbredte er de sølvmønter fra Christian IX og Frederik VIII, der er blevet helt eller delvis planslebne for derefter at have fået indgraveret et monogram, et navn eller lignende, som den ovenfor viste. I samlerkredse betegnes de normalt Love Tokens, et lånedord fra amerikansk sprogbrug.

En mønt, der i samtiden har fået indgraveret et ejermærke, kan især hvis det er muligt at lokalisere ejerskabet forhøje en mønts kulturhistoriske værdi.

Jørgen Sømod


Tilbage til Dansk Mønt