KLIK for forstørrelse!

Øre

Øre var en gammel skandinavisk regnemønt: 1 øre = 1/8 mark eller 3 ørtuger.

Som møntenhed optræder Øren i Danmark først fra oprettelsen af den skandinaviske møntunion 1873, hvor den blev fastsat til 1/100 krone.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt