Christian Frederik Numsen (1741-1811)

Overhofmarskal og diplomat.
Leder af Møntkabinettet i København 1784-1791.

Illustrationen viser Chr. Fr. Numsen malet af Jens Juel (1784).


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt