Christian 5., Guldmønt u. år, Christiania

Forside: rytter mod højre, bagside: kronede monogrammer (Hede Norge 20, Schou hhv. 2, 5 og 16)

Denne udmøntning findes med forskellige diametre og sjældenhedsgrader. Man kan diskutere, hvorvidt der overhovedet er tale om en mønt:

Guldmønt er intet møntnavn. Som udgangspunkt bør de, såfremt intet navn kan gives dem, flyttes til medaillerne.
Jørgen Sømod


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede Norge 20A:

U.år, Sølvafslag, Schou 2a
KLIK for forstørrelse!

Hede Norge 20B:

U.år, Sølvafslag, Schou 5a
KLIK for forstørrelse!

U.år, Sølvafslag, Schou 5a
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt