Nordisk Numismatisk Union

Nordisk Numismatisk Union (NNU) dannedes 1936 som en sammenslutning af de numismatiske hovedforeninger i Danmark, Norge, Sverige, Skåne og Finland. Senere har Åbo og Island tiltrådt NNU. NNU udgiver det fælles medlemsblad Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) og årsskriftet Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ).


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt