Georg Nielsen (1710-1797)

Bibliotekar, fra 1780 medlem af den firemandskommission, der efter ti års arbejde udsendte "Beskrivelsen over Danske Mynter og Medailler i Den kongelige Samling" i 1791.

Illustrationen viser Georg Nielsens gravminde på Assistens Kirkegård i København. Monumentet skyldes Johannes Wiedewelt (1798). Den græske indskrift betyder: Kend dig selv.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt