Store Myregård, Bornholm

"På den spændende detektorplads Store Myregård i Nylarsker sogn på det sydlige Bornholm er der siden 1987 ad fire omgange fundet fem falske mønter. Der er tale om forfalskningeraf mønttypen kong Niels (1104-1134), Lund, Hbg. 2.

 

Fig. 1-5: De falske mønter. Fig. 6: Rekonstruktion ved mikroskoptegnemetoden af de anvendte prægestempler ved samtegning af synlige dele af møntbilledet på de fem mønter (Figur 1-5). Fig. 7: Ægte eksemplar af Niels, Hbg.2, 0,76 gram. Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, KP 1626: Nr. 1288 i Haubergs samling (“Fortegnelse over Museumsinspektør P. Hauberg’s efterladte Samling af danske og norske Mønter”, København 1929), købt 1926 for 100,00 DKK.

 

Der kendes ikke til andre fund eller eksemplarer af disse falske mønter. De fem mønter er desuden fundet meget tæt på hinanden, og de må derfor udgøre et lille udpløjet skattefund..." (Märcher/Aagaard, se litteraturlisten)


 

Litteratur:

Tilbage til Dansk Mønts forside