KLIK for forstørrelse!

MONETA

Latinsk betegnelse for en mønt (sml. engelsk: money). På danske middelaldermønter findes det undertiden kombinereet med et bynavn til angivelse af møntstedet.

MONETA NOVA

- undertiden forkortet MON NOV eller MO NO

betyder ny mønt - enten mønttype, møntværksted (for eks. Christian 4.s nye møntværksted i Glückstadt) eller møntordning. I Danmark ses denne indskrift for første gang 1512 på 1 skilling og 1/2 skilling fra kong Hans.


Litteratur:


Tilbage til forkortelser og indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt