August Christian Mohr (1775-1845)

Norsk stormøntsamler med titel af overkrigskommissær. Den største del af sin tid opholdt han sig i Bergen, hvor han var købmand og napolitansk konsul. Mohrs samlerinteresse intensiveredes i hans sidste 25 leveår.

Ved sin død i 1845 efterlod han sig en stor og betydningsfuld møntsamling. Samlingen kom dog ikke på auktion i Norge, men i København i 1847.
Kataloget var udarbejdet af L.A. Læssøe, der i modsætning til hidtidig praksis med sammenblanding af danske og norske mønter havde valgt at udskille de norske mønter, "så den norske numismatik kunne fremtræde selvstændigere end før." I alt indeholdt samlingen 5303 lot mønter samt 101 lot bøger og to møntskabe.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside