Jens Wilcken Mørch (1843-1917)

"Mørch samlede kobbermønter fra hele verden, var medstifter af Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn 1885 og privat ven med Vilhelm Bergsøe. Hans skriveri indskrænker sig til behjælpelighed ved den yderst vigtige fortale til Bergsøes Foreningstegn 1888. Hans samling blev efter hans død købt af mønthandler Axel Clausen, der opsplittede den, men også Københavns Bymuseum blev betænkt med forskellige jetoner. Hans næsten komplette samling af vejvisere findes nu i Københavns Raadhusbibliotek. Ellers endte han som overpostmester i København og var grundlæggeren af Post- og Telegrafmuseet.

Han virkede ofte som et bindeled mellem de forskellige møntsamlere, der dengang som nu ikke kunne tale sammen. En sympatisk beskrivelse af ham er gjort af Wilcke i NFM III."

Jørgen Sømod


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt