Fundet i Sankt Michaels rundkirke i Slesvig by

"Fra Sønderjylland og Slesvig kan fremhæves tre møntfund, som viser, hvilken slags mønter folk brugte i kirkerne. Det drejer sig om Ullerup kirke i Sundeved, Sankt Michaels rundkirke i Slesvig by og endelig, en hel klingpung fuld fra Tønning i Ejdersted, formentlig gemt hen, da Christian 5. besatte den gottorpske del af Slesvig. De blev fundet i 1860, da kirkegulvet blev brudt op.

Vi ser, hvordan landsdelen efterhånden i møntmæssig henseende bliver til en slags blindtarm til Nordtyskland, alverdens mærkelige mønter samles her oppe og kommer ikke så meget videre.

(...)

Går vi over mod øst til Slesvig by, har vi en enkelt kirkeundersøgelse, hvor mønterne (på grund af den danskledede udgravning) er registreret i København. Det drejer sig om ovennævnte Skt. Michaels kirke, som blev udgravet af Jens Vellev 1972. Af de i alt 92 fundmønter var der fra 16- og 1700-tallet (til 1808) 14 danske og 4 norske, i alt 18. Fra Gottorp var der 12, 5 var fra de meklenborgske hertuger, 6 fra Hamburg og 8 fra Lübeck. Hertil kommer 2 fra Rostock, 1 fra Wismar og Stralsund og et par stykker fra de gamle sækulariserede bispedømmer (2 fra Bremen og 1 fra Lübeck). Møntenhederne var, som vi hørte før, fra dreiling lybsk og opefter. Af de dansk-norske 2 skillinge var der 9, af de tilsvarende skillinge fra Gottorp var der 1, mens der fra Hamburg var 2 schillinge.

(...)

Den ovennævnte gennemgang bygger som anført på tre kirker. Vi ser, at de gottorpske skillemønter selvfølgelig blev brugt - de optræder i øvrigt lejlighedsvis i store dele af Jylland. Men de var unægtelig selv indenfor Gottorps enemærker, som Tønning og Slesvig by, hårdt trængt både af danske og hanseatiske mønter."

(Jørgen Steen Jensen: Sønderjyllands mønthistorie til 1864. I: Sønderjyske Årbøger 2002 (Særtryk) side 44f)


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt