KLIK for forstørrelse!

Andreas Metzner ( -1596)

Andreas Metzner var 1590-1593 sammen med Matz Puls møntmester ved Mønten i Haderslev, hvor enkedronning Sophie lod slå mønt for den mindreårige Christian 4. (Hede 1-8).

Fra 1593 til sin død i 1596 var Metzner møntmester i den nyåbnede Mønt i Sct. Clare Kloster i København. Han efterfulgtes som møntmester af Gert van Campen.

Andreas Metzner havde en fortid som fremstiller af underlødig mønt i flere tyske byer. Hans møntmestermærke var en halvmåne: .


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt