Herman H. J. Lynge (1822-1897)

Antikvarboghandler, kancelliråd, samler.

"Lynge var en meget kyndig samler og jeg tror også, han var meget afholdt af de andre. I alle fald virkede hans forretning som det daglige samlingssted for byens samlere.

Samlingen solgtes over 5 auktioner i 1899 og omfattede mange tusinde mønter. Blandt mønterne var der mange virkelig sjældne stykker, men hans katalog er dog mere vigtigt for pengesedlernes vedkommende, hvor mange stykker ikke siden er blevet omtalt, for medailler senere end 1892 og indtil hans død i 1897 er det et uundværligt supplement til Bergsøe, hans poletter har været en vigtig kilde til mit arbejde og hans bøger er en vigtig kilde til vor viden om, hvad der findes af numismatisk litteratur.

På nok et antal auktioner solgtes hans samlinger af billeder, kobberstik etc. Heri findes også meget af numismatisk interesse, som ikke er omtalt andetsteds."

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt