Christian von Lente (1649-1725)

Geheime- og Etatsråd. Gesandt i England 1680. Overkrigssekretær ved hær og flåde samt deputeret i land- og søetatens generalkommissariat 1699-1710. Derefter direktør for postvæsnet i Danmark. Von Lentes underskrift ses på Danmarks første pengesedler, DOP 1-6

DOP 2.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt