Bogøgårdfundet, Læsø

"Alle raske drenges drøm gik i opfyldelse hin septemberdag i 1982, da Holger Petersen, ejeren af Bogøgård på Læsø, ved gravning af en grøft til et fundament stødte på en stor jydepotte indeholdende henved 1850 sølvmønter fra 1600-tallet. Hele 22 kg vejede den imponerende møntskat. Lykkeligvis var Holger Petersen en ærlig og forstandig mand, så skatten blev straks behørigt anmeldt og alle mønterne anbragt på museum til fremtidig glæde for historikere og andet godtfolk. (...)"

Sven Aagaard


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt