KLIK for forstørrelse!

Kurantmøntfod

I modsætning til specie- og kronemøntfod bygger kurantmøntfoden på en udmøntning af småmønt, hovedsagelig 4- og 8-skillinge - for eksempel Frederik 4.s kendte parykotteskillinger - samt fra Christian 6. og Frederik 5. endvidere 24-skillinger.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt