Christoph Daniel von Kreber

"Kataloget fra 1841 udarbejdedes af cand. theol. Sorterup og er den første betydelige samling med både mønter og medailler og hvor medaillerne er opført særskilt. Det er til en vis grad sondringen heri mellem mønt og medaille, der danner basis for den i nutiden traditionelle opfattelse."

Jørgen Sømod


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt