KLIK for forstørrelse!

Kørnerprik

Ved traditionel stempelfremstilling med punsler og stikler starter man gerne med i midten af stålet med en syllignende genstand at slå en fordybning, kaldet en kørnerprik. Ud fra denne kørnerprik kan man da med passer og lineal opdele fladen i det antal felter af forskellig form og størrelse, som er nødvendige for at kunne opbygge et ønskværdigt møntbillede. Såfremt kørnerprikken er af en vis dybde vil det ikke være muligt at fjerne den før end stemplet tages i brug. Der vil derfor i midten af møntbilledet være en prikagtig forhøjning. På møntstempler fremstillet med reduktionsmaskine, vil det mindste slør i maskinen frembringe en tilsvarende prik.

Jørgen Sømod


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt