KLIK for forstørrelse!

Kölnsk mark

Den kölnske mark var i middelalderen den almindeligt brugte vægtenhed ved vejning af mønter og ædelmetal i store dele af Europa. Dens vægt anføres normalt til 233,855 gram, men nogle forskere bestrider, at en så nøjagtig angivelse er mulig.

Illustrationen viser en 2 Rigsdaler 1854 fra Frederik 7., en af de få mønter, hvor sølvindholdet angives på mønten: 9 1/4 ST = 1 M.F.S. betyder, at der skal 9 1/4 eksemplarer af mønten til for at indeholde 1 mark fint sølv. 1 mark fint sølv er 233,855 gram, dvs. at 2 rigsdaler indeholder 25,282 gram fint sølv.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt