Den kongelige Mønt- og Medaillesamling

Danmarks offentlige hovedsamling kan føre sine aner direkte tilbage til Frederik 3.s kunstkammer, og i Samlingen indgår mønter, der må have hørt til kongefamiliens klenodier i 1500-tallet. En mere selvstændig tilværelse fik Møntkabinettet fra 1780, hvor samlingen opstilledes på Rosenborg i de endnu benyttede skabe, tegnet af Johs. Wiedewelt, og der udgaves 1791 et pragtværk i to bind (Beskrivelse) over samlingen. Under enevælden hørte Møntkabinettet under kongen, men derefter overgik det til staten. 1867 flyttedes samlingen (der da fik sit nuværende navn) til Prinsens palæ, hvor den siden har været, og 1892 indgik Møntsamlingen som en del af Nationalmuseet (6. afdeling). Den videnskabelige stab består for tiden af en overinspektør og tre inspektører. For samlingens virksomhed og de ansattes forskning m.v. redegøres i årsberetninger, som trykkes i NNÅ; desuden i Fortid og Nutid.

(Jensen,Jørgen Steen: Numismatisk opslagsbog, København 1974)


Tilbage til Ordbogen