Den kongelige Mønt

Den kongelige Mønt er den institution, der har eneret på prægning af Danmarks mønter. Fra 1739 har Den kongelige Mønt været en selvstændig institution. I vore dage forvaltes Den kongelige Mønt af Danmarks Nationalbank.

Illustrationen viser Mønten på Solmarksvej 5, 2605 Brøndby, der blev taget i brug 1978.

Billedet er gengivet fra Den kongelige Mønt, Danmarks Nationalbank 1983.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt