Victor Kejser

Medaillør hos Christian 4.

"Endnu i den udvalgte Konges første Aar havde man fortsat med Uddeling af Frederik II's Contrafejer; men nye Festligheder i Kongefamilien stundede til, og i Efteraaret 1589 fik Guldsmeden Victor Kejser Bestilling paa at udføre et Contrafej af den udvalgte Prins [Galster 29]. Dette Arbejde er formentlig først blevet fuldført og godkendt efter Nytaar og bærer saaledes Aarstallet 1590. (...)"

Georg Galster


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt