Kauri

På de danske handelspladser ved Guldkysten var det vigtigste betalingsmiddel, som de fleste andre steder i Afrika, kaurimuslingen, der zoologisk i virkeligheden er en snegl og blandt zoologer kaldes Cypraea moneta L.

Kaurierne hentedes fra findestederne ved Maldiverne i Det indiske Ocean og benyttedes ikke blot som penge, men syedes også på tøjstykker og anbragtes på brugsgenstande som pynt. 1735 er det nævnt, at kaurien havde værdien 1/19 skilling.

Ved den større handel, hvor negrene erhvervede europæiske varer, betaltes med guld, som fra det indre af landet langs floderne transporteredes ud mod kysten.

I det indre Afrika var det mondænt blandt de mere velhavende negre at holde hvide opvartende slaver, hvorfor det for danskere på Guldkysten var nødvendigt at være bevæbnet, for ikke at blive tilfangetaget og solgt. R. W. Bauer nævner så sent som i 1882, at fanger i Nigerdeltaet anvendtes som betalingsmiddel og at de værdsattes til efter kvalitet mellem 4.000 og 40.000 kaurier.

Jørgen Sømod


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt