Kas

Kas er en ostindisk skillemønt, som bla. brugtes i den danske koloni Trankebar på Indiens sydøstkyst ca. 1620-1845. Der er præget mønter af værdierne 1, 2, 4 og 10 Kas. Der gik 80 Kas på en Fano.

Kasstykkerne prægedes ofte af bly. Iflg. en teori af Jerry Meyer er de første blykas ikke at betragte som mønter men som arbejdstegn; se litteraturlisten.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside