KLIK for forstørrelse!

K

Denne forkortelse bruges af flere møntmestre og medaillører.
Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Persongaleriet