IW

Denne forkortelse bruges af flere møntmestre eller medaillører.
Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Persongaleriet